rbslogo

To listen, click on red letters Radio Bolsa Viet USA or install Radio Bolsa app. on iPhone and Android, or install tunein radio app. on all smart phones, or call 702-489-0209.

Chng Trnh Phat Thanh

Gi PST                            Cac Tiet Muc

12:00 am  Hng en Cu Canh – GHPGVNTN Hai Ngoai

12:30 am  oc Truyen Vi Thanh Phng

12:50 am  Phat Quan Am Thien T vi Thng Toa Thch Tam Thanh

1:25 am   Tieng Noi Phuc Am vi Muc s Nguyen Th

2:00 am   Vong Quanh The Gii Vi AV Travel

2:30 am   Van Hoc Nghe Thuat vi Bch Huyen

2:50 am   Radio Khai Tam vi Thay Hang Trng

3:25 am   Song c Tin do Trung Tam Cong Giao VN tai OC

4:30 am   Phat Giao Hai Trieu Am vi Giao s Le Trung Khao

5:05 am   Hoi Cong ong Ngi Viet OC

5:35 am   Sc Khoe La Tren Het – Bhrum LLC.

6:00 am  oc Truyen Vi Thanh Phng

6:20 am   Giao Duc Tuoi Tre - Garden Grove School District

7:05 am   Tm Hieu Luat Phap vi Luat s Pham ao Bach Tuyet

7:40 am   Dien an Di Tru vi anh Nam Loc

8:00 am   IQ Laser Vision

8:15 am   Tam Tnh Qua Th Nhac vi Nguyen Ba Thanh

9:00 am  Live show: Tin Viet Nam - Tin Hoa Ky - Tin The Gii - Tin a Phng

               Tin Tai Chanh & a Oc - Gii Thieu Thng Mai - o Nhac - Van Hoc

               Giao Duc - Di Tru - Y Te - Am Nhac - Bnh Luan

12:00 pm  Sc Khoe Hn Vang vi Bac s Ngo Ba nh

12:30 pm  Song Vui Du Lch vi Tran Chnh - Voyages Saigon

1:00 pm   ong Y Dc Thao vi Bac s Pham Hoang Trung

1:30 pm   Phong Benh Hn Cha Benh vi Bac s Hoang Kim Huy

1:55 pm  Vong Quanh The Gii vi AV Travel

2:55 pm  Tin Tc Y Khoa vi Bolsa Medical Group

4:15 pm   oc Truyen Vi Thanh Phng

4:35 pm  Tm Hieu Luat Phap vi VP Luat s o Phu & Anh Tuan

5:00 pm   Sc Khoe Cho Tuoi Vang – OC Advantage Medical

5:30 pm  Dien an Di Tru vi anh Nam Loc

6:00 pm  Live show: Tin Tong Hp - Tin a Phng - Tin Tc Y Khoa - Luat Phap

               Du Lch - Di Tru & Xa Hoi - Giao Duc - oc Truyen - Luat Giao Thong

               Cham Soc Vn Cay Trai - Chng Trnh Phat Thanh Cac Ton Giao

10:05 pm  Tam Tnh Vi Nhau vi Bch Huyen & Mai Phng

10:25 pm  Song Vui Song Khoe Song Bat Tan – OC Advantage Medical

11:00 pm  Dc Thao & i Song vi Bac s Thomas Vo

11:15 pm  oc Truyen vi Thanh Phng

11:35 pm  Phong Benh Hn Cha Benh vi Bac s Hoang Kim Huy

 

AudioNow social
nttudo

National Visa Center

tnlogo saigontimes
toyotahb