rbslogo

Click here Radio Bolsa or install Radio Bolsa app. on iPhone or Android or call phone number 702-489-0209 to listen.

Chương Tŕnh Phát Thanh Live & On Line

Giờ PST - Các Tiết Mục

12:00 am - Sống Vui Du Lịch với Voyages Saigon

12:30 am - Đọc Truyện với Thanh Phương

12:50 am - Phật Quán Âm Thiền Tự

1:25 am - Tiếng Nói Phúc Âm

2:00 am - Ṿng Quanh Thế Giới với AV Travel

2:30 am - Văn Học Nghệ Thuật

2:50 am - Radio Khai Tâm

3:25 am - Sống Đức Tin

4:30 am - Phật Giáo Hải Triều Âm

5:05 am - Hội Cộng Đồng Người Việt Orange County

5:35 am - Sức Khỏe Là Trên Hết

6:00 am - Đọc Truyện với Thanh Phương

6:20 am - Giáo Dục Tuổi Trẻ với Học Khu Garden Grove

7:05 am - T́m Hiểu Luật Pháp với Luật Sư Phạm Đào Bạch Tuyết

7:40 am - Diễn Đàn Di Trú với Nam Lộc

8:00 am - Đọc Truyện với Thanh Phương

8:15 am - Tâm T́nh Qua Thơ Nhạc với Nguyễn Bá Thành

9:00 am - Live show: Tin Việt Nam - Tin Hoa Kỳ - Tin Tài Chánh - Tin Địa Phương

               Đố Nhạc - Văn Học Nghệ Thuật - Giáo Dục - Di Trú - Tin Y Tế - Âm Nhạc

12:00 pm - Sức Khỏe Hơn Vàng với Bác Sĩ Ngô Bá Định

12:30 pm - Sống Vui Du Lịch với Voyages Saigon

1:00 pm - Đông Y Dược Thảo với Bác sĩ Phạm Ḥang Trung

1:30 pm - Pḥng Bệnh Hơn Chữa Bệnh với Bác sĩ Ḥang Kim Huy

1:55 pm - Ṿng Quanh Thế Giới với AV Travel

2:55 pm - Tin Tức Y Khoa với Bolsa Medical Group

4:15 pm - Eye Care Optometry

4:35 pm - T́m Hiểu Luật Pháp với VP Luật sư Đổ Phủ & Anh Tuấn

5:00 pm - Sức Khỏe Cho Tuổi Vàng

5:30 pm - Diễn Đàn Di Trú với Nam Lộc

6:00 pm - Live show: Tin Địa Phương - Tin Tức Y Khoa - Luật Pháp - Du Lịch - Giáo Dục

                Di Trú - Xả Hội - Đọc Truyện - Luật Giao Thông - Chăm Sóc Cây Trái - Tôn Giáo

10:05 pm - Tâm T́nh Với Nhau

10:25 pm - Sống Vui Sống Khỏe Sống Bất Tận

11:00 pm - Dược Thảo và Đời Sống với Bác sĩ Thomas Vơ

11:15 PM - Đọc Truyện với Thanh Phương

11:35 pm - Pḥng Bệnh Hơn Chữa Bệnh với Bác sĩ Ḥang Kim Huy

 

AudioNow social
nttudo

National Visa Center

tnlogo saigontimes
toyotahb